بافر بالشتک ضربه گیر کمک فنر ttc

نمایش 1 - 1 از 1 محتوا
  • انتخاب سایز ضربه گیر کمک فنر

    انتشار: 97/07/29
    نمایش: 2453
    روش اندازه گیری فاصله بین حلقه های فنر لول به راحتی با برش تکه ای کاغذ و استفاده از خطکش میتوان فاصله دوحلقه وسطی فنر لول را مشخص نمود. اندازه گیری در حالتی انجام میشود که ماشین روی سطح صاف قرار داشته و چرخها روی زمین باشند.در صورتی که جا برای داخل کردن دست واندازه گیری فواصل نباشد. و در نهایت با استفاده از جدول داده شده سایز مورد نظر و مناسب اتومبیل شما مشخص و قابل استفاده خواهد بود.سپس با آن تکه کاغذ اندازه دقیق فاصله بین دو فنر لول را به دست می آوریم. جدول سایز ها