چگونگی کار

ثبت‌نام و دریافت لینک اختصاصی

درج تبلیغات در سایت و شبکه های مجازی

دریافت کمیسیون به ازای تکمیل هر خرید

درخواست واریز درآمد و پرداخت آن توسط فروشگاه

مزایای همکاری در فروش

واریز پورسانت

درخواست واریز توسط بازاریاب

کسب درآمد

کسب درآمد به ازای هر خرید از لینک شما

درج تبلیغات

درج تبلیغات در سایت و شبکه های اجتماعی توسط شما

تبلیغات گسترده

تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی و سایت ها

دریافت کمیسیون

پس از ثبت و خرید محصول توسط مشتری

لینک اختصاصی

لینک هر بازاریاب اختصاصی و مادام العمر می باشد